GENUS plus - stoletá fabrika ...

Malebnou krajinu podél řeky Smědé, pod severními svahy Jizerských hor, máme spojenou se zámkem Frýdlant, s hejnickým chrámem a s Obřím sudem nad Libverdou. Přidejte si nový bod zájmu, Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce pod Smrkem!

Za technické revoluce horní a střední tok Smědé zaplavily manufaktury využívající sílu vody. S technickým pokrokem vodu nahradila pára. Výrobní zařízení byla nejprve dál poháněna transmisemi. Elektrická energie přišla až později, a co je zajímavé, provozy v této zapadlé části republiky používaly své autonomní agregáty ještě po 2. světové válce, protože elektrifikace sem dorazila až v 50. letech minulého století.

Vývoj po roce 1989 smetl většinu těchto kdysi slavných firem z trhu. Zbyly po nich tak zvané "brownfields", pro které se poměrně těžko hledá nové využití. Pro investory je výhodnější stavět na zelené louce, než upravovat staré hnědé (brown) zrezlé fabriky.

Více informací a co všechno o nás napsal Genus plus najdete zde ... TECHNO: Stoletá fabrika znovu otevírá brány