Parní stroj Ringhoffer z roku 1894

V roce 2014 se muzeu podařilo získat mimořádný přírustek, Parní stroj Ringhoffer z roku 1894, výrobního čísla 980. Tento stroj je ve svých rozměrech jediným dochovaným typem na našem území a pro muzeum má veliký význam hlavně v tom, že se jedná o stejný typ stroje od stejného výrobce jako první ze dvou parních strojů, který byl v továrně instalován v roce 1884. Do dnešních dnů se nám v kotelně dochoval i původní parní kotel Ringhoffer 1884, který lze po provedení úprav a úředních zkouškách znovu provozovat na tlakovou páru. Zadaní tedy zní jasně, usilujeme o znovuzprovoznění tohoto stroje na páru v původních prostorách strojovny v továrně. Bohužel stroj se dochoval v poměrně špatném stavu, ale ne tak špatném aby nemohl být opět funkční. S restaurováním takových zařízení máme sice zkušenosti i zázemí, co však postrádáme jsou finance, zejména ke stavebním a manipulačním pracem ve strojovně. Pro stroj je nutné zhotovit železobetonový základ a mnohé další. Dovolujeme si proto touto cestou nabídnout možnost firmám i jednotlivcům zůčastnit se tohoto projektu, jak finančně nebo osobní pomocí při restaurátorských a stavebních pracech. Každá pomoc je srdečně výtána. Odměnou může být prezentace Vaší firmy, společnosti či jednotlivce v našem muzeu a na našich internetových stránkách. Dotazy či nabídky můžete zasílat na uvedené kontakty.